Napnutá plátna

 slevy

 sítotiskové sámy

 sítovina

 


Kresba Suchá jehla   Lept         

 

                                                          Kartony   Instalace   Pastely