Socha

Sochařství

Skulptury- díla tvořena odebíráním hmoty. Do této kategorie řadíme řezbářství,  kamenictví a kamenosochařství a všechny objekty tvořené vyřezáváním, odsekáváním a dlabáním.

Plastiky- díla tvořena modelováním a přidáváním hmoty. Do této kategorie řadíme především díla ze sochařské hlíny a odlívané sochy z kovu, sádry a jiných materiálů.

Sochařské materiály:

Kámen, dřevo, kov, hlína, sádra,..., ale také veškerý materiál, ze kterého sochař vytváří sochařská díla.

Tabulkaview Seznamview

položek: 36

Tabulkaview Seznamview

položek: 36