Hlubotisk

 

rytinarytinalept                   

 

HLUBOTISK

Hlubotisk je soubor grafických technik, které pracují na principu tisku z hloubky. Princip je tedy opačný než princip tisku z výšky (např. linoryt ). Barva se zde nananáší na vystouplé plochy, ale vtírá do vyrytého motivu.

Za hlubotisk se považují tyto grafické techniky:

Suchá jehla

Rytina

Lept

Mezzotinta

Akvatinta

Měkký kryt

 

Nejjedodušší z uvedených technik je SUCHÁ JEHLA.

K výroby matrice budete potřebovat pouze kovovou destičku ( postačí pozink, ale může být i měď) a rycí jehlu.

Na matrici nakreslíte výtvarný motiv, který budete tisknout, a pomocí rycí jehly tento motiv vyryjete. Čím hlubší vryp, tím více barvy se v něm udrží a tím sytější a širší bude tisknutá čára. Po dokončení rytí přejdeme k tisku. Na tisk z hloubky se používají olejové hlubotiskové barvy hustší konzistence. Na trhu jsou hlubotiskové barvy různých výrobců, ale v principu jsou stejné..úsudek o kvalitě nechám na Vás.

Pro nanášení barvy nebudete potřebovat grafický váleček. Barvu nanášíme na matrici přímo z plechovky ( případně ji můžete namíchat špachtlí na skle) pomocí gázy. Barvu se snažíme vtírat především do vyryté kresby. Pokud máme jistotu, že všechny vrypy jsou zaplněny barvu začneme barvu stírat. Stíráme zmačkanými novinami a poté opět gázou, až nám zůstane téměř čistá destička s vyrytým motivem, který je zaplněn barvou. Teď je matrice připravena k tisku. Tiskne se na navlhčený papír v klasickém grafickém lisu (válcový).

nanášení barvytisk

Tisnutím se matrice opotřebovává a tím se mění i výsledný tisk. Za originály se v grafice obecně považuje prvních 100 tisků. Poté by se měla matrice zničit. U suché jehly je počet tisků, které odpovídají původní předloze, menší, protože pozinkový plech je měkčí materiál a vrypy jehlou se tiskem stírají. Čím méně tisků natisknete, tím jsou hodnotnější.