Grafické techniky

GRAFICKÉ TECHNIKY

- rozlišujeme tři základní skupiny grafických technik podle kterých také volíme graciké pomůcky..

 

Tisk z výšky-  linoryt, dřevoryt, dřevořez

Motiv je odrýván z podložky ( lino, dřevěná deska) pomocí rydel. Barva se poté nanáší pomocí válečku na vyvýšená místa (odtud název „tisk z výšky“). 

Tiskové plochy jsou plochy neodryté.

Více rad a postup při tisku linorytu na JAK NA LINORYT?

 

Tisk z hloubky-  rytiny, suchá jehla, lept, mezzotinta, akvatinta, měkký kryt

Motiv je vyrýván do podložky ( zinková, měděná, ocelová destička) pomocí grafických jehel či se leptá kyselinou. Barva se poté vtírá do vyrytých či vyleptaných míst a tlakem lisu se obtiskne výjev na papír.

Tyto techniky umožňují jemnější práci a mnoho efektů.

Více rad a postup při tisku suché jehly na JAK NA HLUBOTISK?

 

Tisk z plochy- litografie

Motiv se do podložky nevyrývá ani neleptá.  na povrch vyhlazeného kamene se mastnou tuší nakreslí požadovaný motiv.

Motiv se na papír přenáší díky odpudivosti vody a mastnoty. Namaštěná místa přijímají mastnou tiskovou barvu , jsou to tedy místa tisknoucí. Místa netisknoucí se navlhčí vodou, aby barvu nepřijímala.

 

Někdy se do "tisku z plochy" řadí také sítotisk (serigrafie), většinou však stojí mimo tři hlavní kategorie. 

Více rad a postup při osvitu a tisku  na JAK NA SÍTOTISK?